Utbildningar

Jag kan – med ledning av era önskemål och behov – skräddarsy utbildningen så den passar er situation – dagtid, kvällstid eller helg. Antal kursdeltagare bör inte vara fler än 20 per utbildningstillfälle.

Här är ett axplock på ämnen som kan tas upp.

 • HJÄRTSTOPPET (BARN OCH VUXNA)
 • ANDNINGSSTILLESTÅNDET (BARN OCH VUXNA)
 • LUFTVÄGSSTOPPET
 • HJÄRTSTARTARE
 • BRÄNNSKADAN
 • NEDKYLNINGEN
 • DRUNKNINGSTILLBUDET
 • BLÖDNINGEN
 • BILOLYCKAN/ARBETSPLATSOLYCKAN
 • ALLERGICHOCKEN
 • ASTMAANFALLET
 • BLODSOCKERFALLET VID DIABETES
 • PSYKISKA REAKTIONER
 • LARMNINGEN EFTER AMBULANS

Var sker utbildningen? Företrädesvis i era egna lokaler, eller av er hyrda lokaler.

Kurskostnaden är fast – oavsett deltagarantal – och är endast kopplad till kurstidens längd.

Generellt kostar exv en förmiddag 3.000 kr och en heldag 5.000 kr. Moms tillkommer. En kväll om fyra timmar 3.400 kr.

Dock blir det ett påslag om 50 % vid helgutbildning. Kostnader för förbrukningsmaterial tillkommer. (”lungor” till dockor, förbandsmaterial, etc.) samt bilersättning om 18,50 kr/mil. Inga timkostnader debiteras vid eventuella kundbesök inför utbildning.

I utbildningen ligger en rast för –och eftermiddag – utöver lunchen. Till rasterna bör ledningen ordna frukt och/eller någon form av fika.

AMLA utbildning

Erbjuder dig och dina medarbetare kvalificerad utbildning till en mycket förmånlig kostnad.