Om AMLA utbildning

Jag är en man med lång erfarenhet av denna form av utbildning i såväl försvarsmakten som i Röda korset. Erfarenhet bl.a. från två år som utbildare vid Försvarets SjukvårdsCentrum på Hammarö. Numera FöMedC i Göteborg. Geografiskt område jag tänkt mig täcka är Uppland i första hand. Förväntade kunder är den privata sektorn, samt stat, kommun och landsting. Jag ser med förväntan fram mot ett telefonsamtal eller mejl från dig som ansvarig för denna utbildning inom ert företag, eller offentliga verksamhet. Jag kommer – med glädje – och berättar mer.  Genomför kursen på engelska om så önskas. Med vänlig hälsning Lars Göransson Utbildare och ansvarig

AMLA utbildning

Erbjuder dig och dina medarbetare kvalificerad utbildning till en mycket förmånlig kostnad.