AMLA HLR & FÖRSTA HJÄLPENUTBILDNING

Utbildar även på hjärtstartare

Jag som driver AMLA HLR & FÖRSTA HJÄLPENUTBILDNING heter Lars Göransson och är pensionerad yrkesofficer med bl.a. sjukvårdsutbildning som specialitet. Basen för  verksamheten finns i Storvreta någon mil norr om Uppsala, men jag tar utbildningsuppdrag i hela Sverige om så önskas. Utbildningen vänder sig i första hand till företag, kommuner och landsting, som vill hålla sin personal uppdaterad och kunnig i att handla rätt då olyckan är framme. Då behovet är olika hos olika kunder specialkomponerar jag varje utbildning efter kundens behov, men grunden är alltid hjärt/lungräddning, samt vid första hjälpen enligt metoden L-ABCDE. Jag har även samma utbildningar som vänder sig mot allmänheten i form av utbildningar i BARNOLYCKSFALL till föräldrar och förskolepersonal  för att kunna ge HLR och FÖRSTA HJÄLPEN då ett barn råkar ut för en olycka. Jag har mångårig erfarenhet utav denna utbildning från försvarsmakten och Röda korset. Jag har bl.a. arbetat som sjukvårdsinstruktör vid Försvarsmaktens SjukvårdsCentrum samt under flera år som utbildare åt Röda korset mot företag, kommuner, samt som hemvärnssjukvårdsutbildare. HANDEN PÅ HJÄRTAT! NÄR UTBILDADES NI OCH ÖVADES SENAST I HLR – ELLER UTBILDADES OCH ÖVADES I  FÖRSTA HJÄLPEN VID OLIKA SKADETYPER? Tveka inte att kontakta mig  för att tillsammans lägga upp utbildningen så att den anpassas efter just ditt företags/organisations särskilda behov. Konsultationen är givetvis kostnadsfri. Utbildningskostnaderna är mycket konkurrenskraftiga, då overheadkostnaderna är  låga. Jag kan även hålla kursen på engelska.

Förutom utbildning i traditionell första hjälpen utbildar vi även på hjärtstartare 

AMLA utbildning

Erbjuder dig och dina medarbetare kvalificerad utbildning till en mycket förmånlig kostnad.